Borede stålrørspeler (BSR-peler) for krevende forhold er normalt spissbærende peler til berg som tar trykk, men de kan også utformes for å ta strekk-krefter ved hjelp av f. eks. stag eller dybler.

Pelene betegnes ofte som RD (Ruukki Drilled) for små diametre. Disse rørene leveres med hylseskjøt fra diameter 90 og opp til og med 220 i stålkvaliteter 440/460 og 550.

En fordel med disse BSR-pelene er at siden rørene er tykkveggede etableres de normalt med sentrisk boresystem, ringkrone. Alternativt med vingesystem. Dette er vesentlig bedre ved boring i fyllmasser og skrå fjelloverflater enn eksentriske borekroner (Odex).

Pelekapasiteter for de vanligste borediametere er vist i tekniske tabeller og sammenlignet med de vanligste stålkjerne diameter.
Det er også mulig å øke kapasiteter som samvirke peler ved å bruke rør i rør, stålkjerner eller stangstag innvendig i stålrørspelene.

Dimensjonerende kapasitet: 500 – 3000 kN

Datablad: Borede/rammede stålrørspeler