Vi leverer pumpeanlegg til alle brønner. Komplette anlegg med trykktank, eller tappested på vegg.

For hytter uten strøm leverer vi Lejon håndpumper, alternativt Honda aggregat med elektrisk pumpe.

Grundfos har vært vår faste pumpeleverandør i mange år med sine kvalitetspumper i rustfritt stål. I tilknytning til brønnen, leveres utstyr for å sikre installasjonen, som brønnhatt, adapter, ekstra foringsrør og mansjetter for å skjerme mot overflatevann og grunne vanninnslag. Motsatt kan også vann fra artesiske brønner stenges ute.

Ta gjerne kontakt med oss

Prosjektleder Brønn
+47 93 00 46  61
halvor.brattegard@geofb.no