Vann er vårt viktigste næringsmiddel. Grunnvann tas ut fra brønner både til enkelthus og kommunale fellesanlegg. Vi har geologisk kunnskap, erfaring og moderne utstyr til å finne og ta hånd om uttak av grunnvann fra borede brønner i berg og løsmasser. Energi som tas ut fra brønner er egentlig fornybar solenergi som varmer opp jord, berg og vann. Potensialet er derfor stort og både små og store anlegg kan være lønnsomme.

Enkelthus kan spare opp til 80 % av kostnadene til oppvarming, avhengig av varmepumpens virkningsgrad. System som kombinerer oppvarming om vinteren og avkjøling om sommeren er ekstra gunstige og kan gi nesten gratis kjøling.