Dypkomprimering med fallodd er en teknikk for å øke densiteten til løst lagrede masser. Dette gir økt bæreevne og reduserer setninger etter utførelse.

Massene komprimeres ved at ett fallodd slippes med fritt fall fra en kran i et forhåndsdefinert rutemønster. Loddvekt bør normalt ligge på mellom 10-20 tonn og fallhøydene på 10-20 meter. Komprimeringen i hvert punkt pågår til kraterdybden ikke øker eller er tilstrekkelig avtagende. Kratrene fylles mellom hver overfart. Det kan være gunstig å komprimere et primærmønster med flere belastninger før et sekundærnett komprimeres med færre belastninger.

Metoden er relativt enkel og rask i utførelse og egner seg i de fleste løst lagredemasser bortsett fra leirfraksjoner.

Metoden er i hovedsak anvendelig for følgende:

  • Etablering av fylling der det ikke er mulig å legge ut og komprimere lagvis.
  • Områder der eksisterende masser/fylling skal komprimeres med best mulig dybdevirkning.