I avdeling Hallingdal, har vi tradisjoner tilbake til 1990 tallet med boring av energibrønner. Hallingdal Bergboring AS, var tidlig ute med energiboring lokalt i Hallingdal, og har fra da boret energibrønner over hele landet. Både til privatkunder og større energiparker.
Ved å låne 2/3 av ditt varmebehov fra berggrunnen har du mulighet for miljøvennlig oppvarming av huset ditt til reduserte kostnader. For et hus trengs normalt 120 – 250 m dyp borebrønn og i brønnen monteres en lukket slangekollektor. Kollektoren fylles med vann og frostbeskyttes med miløvennlig sprit. Fra normalt fjell er avgitt effekt ca. 45 W pr. meter vannfylt borehull, dataprogram benyttes ofte til detaljert beregning av boredyp og for valg av varmepumper.
Varmen fra berggrunnen blir nyttiggjort av en varmepumpe. Temperaturen inn til varmepumpa er normalt mellom +4 til – 3 og temperaturen ut fra pumpa fra 40 og opp til 60 grader. Det varme vannet brukes til varmtvann og oppvarming via gulvvarme, radiatorer eller luftvifter. Boreprofil og brønndata dokumenteres på protokoll som sendes kunden med kopi til Norges geologiske undersøkelse. 50 års erfaring fra brønnboring og moderne utstyr gjør oss i stand til å skaffe også deg varme om vinteren og kjøling om sommeren fra grunnen.
Energi fra berggrunnen er en fornybar energikilde, og vil i tillegg til å redusere kostnader for forbruker,  spille en viktig rolle for at Norge kan nå sine klimamål.