Vi borer stålrør med diameter fra 88.9 til 1016 millimeter, der de største diametere bores med ringborkrone-system. For å ta opp strekkrefter bores det normalt videre i berg som uforet hull, men når forholdene er egnet kan også stag og peler etableres i løsmassene. I borehullene kan enkle pilarer monteres for små bygg.

Massivt akselstål i stålkjerner kan ta opp store laster både som trykk og strekkpeler. Forankringsstag bygges normalt opp av stålliner. De utførte arbeidene dokumenteres på protokoller med: registrerte grunnforhold, boredata og pele- elller stagdata.