Etableres med senkhammer og fjellkrone som uforet hull i berg. De kan bores i nesten alle vinkler fra horisontalt til vertikalt, ovenfra og ned eller omvendt. Normale diameter er fra 115-500 millimeter og for hulldiameter større enn 200 millimeter anvendes normalt opprømmingskroner som øker diameteren tirnnvis opp til endelig hulldiameter.

For hengebroer som Lysefjoden, Hardanger og Hålogaland har vi etbalert grovhull i berg mellom spredekammer og forankringskammer.

For tunneler har vi boret inntakshull opp til bekkeinntak, men som oftest hull ned eller i mellom tunneller for pumpeledning, luftehull eller kabelhull.