Jordnagling er en effektiv måte å etabler byggegroper på i friksjonsjord der en aksepterer en skråningsvinkel. De anvendes også i forbindelse med sikring av eksisterende skråninger, gjerne i kombinasjon med geoduk eller sprøytebetong.