Stort sett alle brønner trenger pumper. For hytter uten strøm leverer vi Lejon håndpumper, alternativt Honda aggregat med elektrisk pumpe. For hytter uten utslippstillatelse, leveres tappested på vegg. Når det er mer enn ett tappested, trengs det trykktank til pumpeanlegget.

Grundfos har vært vår faste pumpeleverandør i mange år med sine kvalitetspumper i rustfritt stål. I tilknytning til brønnen, leveres utstyr for å sikre installasjonen, som brønnhatt, adapter, ekstra foringsrør og mansjetter for å skjerme mot overflatevann og grunne vanninnslag. Motsatt kan også vann fra artesiske brønner stenges ute.