Lissestag (wirestag, linestag, spenntau etc.) benyttes i all hovedsak som bergstag for bakforankret spunt. Det er vanligst å montere stagene vinkelrett på spunten med helling på 45 grader, men andre vinkler kan forekomme.

Komponentene i bergstaget er ankerhode (forankringshode, låsehode etc.), en fri staglengde gjennom et boret foringsrør i løsmasser samt forankringslengden i berg. Stagkraften opptas av en eller flere lisser som er innstøpt i berg.

Forskjellen mellom midlertidige og permanente stag ligger i utnyttelsen av selve lissestaget (stålet) og spesifisert krav til korrosjonsbeskyttelse. Stag med lengre funksjonstid enn to år regnes normalt som permanente.

Alle typer ankerhoder med kilelåsing av spenntau gir et låsetap. Dette er ofte i størrelsesorden 5-6 mm. Dette medfører at spenntauene må ha en minste frilengde for at den definerte låselasten skal oppnås, avhengig av forskjellen mellom prøvelast og låselast. Normalt er minste frilengde lik 5 meter. Forankringslengder varierer med bergkvalitet.

Våre lagerførte lisseforankaringer er basert på Ø15,24 mm (0,6″) larelaksjons spenntau med areal=140 mm2, produsert etter prEN 10138-3 og ASTM A416 med flytegrense, fy (S0,2)=1670N/mm2 og bruddgrense, fu=1860 N/mm2.

En lisse har vekt = 1,1 kg/m og består av syv kordeller Ø5 mm.

Boresystemer og diametere må tilpasses stagvinkler og lengde, samt evt. krav om overdekning mellom stag og borehull. Vanntapsmålinger etc. jfr. spesiell beskrivelse.

Datablad-Lissestag