Vannforsyning er den viktigste anvendelse for disse brønnene.
I tilknytning til disse grunnvannsanleggene etableres også ofte observasjons- eller peilebrønner. Tilsvarende ved kartlegging av forurenset grunn etableres miljøbrønner for kartlegging av jord- og vannkvalitet. Brønnene kan også etableres for uttak av varme og kjøling til bygninger.
Oslo Lufthavn, Gardermoen har ett slikt anlegg med 9 uttaks- og 9 infiltrasjonsbrønner som muliggjør lagring av varme fra sommer til vinter. Rørbrønner i løsmasser brukes også til enkelt vannforsyning, men har sin styrke som kilde til felles vannverk fordi elveavsatt sand/grus er gode akviferer.

Grunnvann i løsmasser har god beskyttelse mot forurensing og klassifiseres med to naturlige barrierer, dette minimaliserer vannbehandling og setter mindre krav til klausulering enn andre vannkilder. Normale dybder på rørbrønner i løsmasser er 5-50 meter med gjennomsnitt dybde på ca 20 meter. Rørdiameter fra 100 til 500 mm er vanlige. De vanligste diameter på rørbrønner til felles anlegg er 150 til 300 mm . Større grunnvannsanlegg har rørbrønner med diameter 400 og 500 mm.