Refundamentering er krevende fordi det som oftest er begrenset plass og fordi husene som oftest er i bruk mens arbeidene pågår.

Miniriggen er bygd slik at den kommer gjennom dører og kan arbeide ved vanlig takhøyde på 240 cm. Vi har også en rigg med aluminiumsmast som kan bæres på plass og monteres opp der en ikke kommer til med beltegående utstyr.
Der det er større plass, som i parkeringshus, kan større rigger med kort mast eller minirigger med lengre mast brukes.

De mest anvendte produktene er borede peler opp til 220 millimeter og stålkjernepeler opp til 150 millimeter. Der det er små laster kan også rammede stålrør (RR-peler) etableres med minirigg og pigghammer

Spuntvegger kan også etableres med rørvegger, men også injiserte stag fordi de har lav vekt og ikke krever mye plass ved inntransport eller gjennomføring.