Rørvegg er åpen vegg av borede rør som normalt etableres gjennom løsmasser og inn i berg ved byggegrop.

Anvendes gjerne i steinrike masser (ikke spuntbare) eller på steder med begrenset plass eller spesielle støykrav. Normalt er rørdiameter i området 168-324 millimeter og senteravstand mellom rørene er fra 0,5-1 meter. I rørene kan det puttes HEB-bjelker som gir økt stivhet.

Massen mellom røren kan sikres med netting eller også sprøytebetong.
Veggen avstives normalt med stagforankring.

Tidligere var også vegger av typen Berliner med tremateriale mellom rørene vanlige, men de gir flere arbeidsoperasjoner og er dermed mer tidkrevende.