Selvborende stag

Selvborende stangstag er det ledende produktet for løsmassestag og etableres komplett i en operasjon. Dette gir kortere byggetid enn tradisjonelle løsmassetag. Derfor har selvborende stangstag også fått anvendelse som bergstag, spesielt ved byggegroper i friksjonsjordarter. Dersom det er forskyvninger på eksisterende vegger eller murer kan en løsning være å stagforankre disse for å oppnå stabilitet.
Bergstag etablers normalt med 45 graders vinkel. Løsmassestag etableres normalt med vinkel 10-20 grader i frikjsonsjordarter eller i fastere løsmasselag.

Mikropeler

Selvborende stangstag kan også anvendes som mikropeler både som friksjonspeler og spissbærende peler. En fordel med disse er at de etableres med små rigger. De vanligste dimensjoner er vist i tekniske tabeller.