Spunt blir brukt som en midlertidig eller permanent vegg for å holde løsmassene ute fra en byggegrop og for å sikre konstruksjoner i umiddelbar nærhet.

Spunten (spuntnålene) består av stålprofiler som gir stor stivhet i forhold til godstykkelsen. Profilene er relativt tynne (typisk er 6-14 mm) og låsene (skjøtene) er enten i midten – nøytralaksen – på profilet U-spunt eller i ytterkant på profilet Z-spunt.

Neddrivingsmotstand avhenger av spuntprofilen, løsmassenes beskaffenhet samt grunnvannsnivå. Profilene rammes i all hovedsak sammenhengende (dvs. i lås) enten i angitt lengde i løsmasser eller til berg.

Rammeutstyret kan være vibrolodd, fall-lodd (ramming), diesel- eller luftlodd.
Ved dype utgravinger avstives spunten. Enten innvendig i byggegropen, med bjelker eller rør, eller med bakforankring, f.eks. med ved bruk av stang– eller lissestag.
Spunt som står på fjell kan ved behov dybles for å ta opp skjærkrefter. Normalt settes det da dybler med dimensjon Ø60-90 mm 1 meter i fjell.

Datablad-Spunt

Se Silent Piler ramme spunt her:

Se ramming av spunt med vibromaskin her: