Stålkjernepeler er massive stålpeler (akslinger) installert i nedborede foringsrør i stål. foringsrørene bores ned gjennom løsmasser og inn i godt berg. Mellomrommet mellom foringsrør og stålkjerne støpes ut med betongmørtel.
Valg av dimensjon på foringsrør gjøres med utgangspunkt i ønsket overdekning for pelen. NS 3420 krever min. 15 mm, mens Prosesskoden krever min. 20 mm. Se forøvrig datablader nederst på siden.

Stålkjernepelene kan ta strekklaster ved at kjernen bores lengre inn i berg. Ofte blir de da påført sveiseriller i forankringssonen for å oppnå bedre heft.

Vi lagerfører dimensjoner fra Ø70 til Ø200, verksleveranser fra Ø210 til Ø230.

Boring for foringsrør utføres normalt med eksentrisk boresystem (Odex/Tubex), men det kan også benyttes sentriske boresystemer ved mer krevende grunnforhold.
Sentriske boresystemer krever boring med engangskrone/ringborkrone som sitter fast på foringsrøret og blir således stående igjen i bakken. Dette gir en økt kostnad i forhold til å bruke ett eksentrisk system som ikke krever bruk av ringborkroner.

Peletypen egner seg best når det er:

  • trange forhold for peling
  • blokker, fyllmasser
  • samtidighet i utførelse
  • skrått/vanskelig berg
  • lite sidestøtte over berg
  • behov for strekkapasitet

Dimensjonerende kapasiteter: 1000 – 9000 kN

Datablad-Stålkjernepeler (15 mm overdkning)
Datablad-Stålkjernepeler (20 mm overdkning)