Stålkjernepeler er massive stålpeler (akslinger) installert i nedborede foringsrør i stål. foringsrørene bores ned gjennom løsmasser og inn i godt berg. Mellomrommet mellom foringsrør og stålkjerne støpes ut med betongmørtel. Peletypen kan ta strekklaster ved at kjernen bores lengre inn i berg.

Lagerdimensjoner fra Ø70 til Ø200, verksleveranser fra Ø210 til Ø230.

Peletypen egner seg best når det er:

  • trange forhold for peling
  • blokker, fyllmasser
  • samtidighet i utførelse
  • skrått/vanskelig berg
  • lite sidestøtte over berg
  • behov for strekkapasitet

Dimensjonerende kapasiteter: 1000 – 9000 kN

Datablad-Stålkjernepeler