Stålrørspeler er rammede stålrør i typiske dimensjoner fra Ø508 mm til Ø1016 mm, men også dimensjoner opptil Ø1220 mm har blitt benyttet.

Pelene kan ramme lukket, med en grus- eller bergsko i spissen, eller de kan rammes åpne. Etter ramming tømmes vanligvis stålrøret for eventuelle masser eller vann, armeres og støpes ut.

Alt etter dimensjoner og armering kan stålrørspelen dimensjoneres til å kunne ta store laster og momenter.

Peletypen egner seg best når det:

  • er store laster
  • er ramming gjennom fylling og grove steinmasser
  • er store bergdybder
  • ikke finnes stabilitetsproblemer
  • peles fra flåte.

Dimensjonerende kapasitet for stålrørspeler ligger mellom 4000 -16000 kN.

Datablad-Stålrør