Vi har to Nemek 407.

Nemek 407 med vekt ca. 12 tonn er dette lette, men med magasiner og tanker, effektive brønnrigger. Riggene anvendes også til grunnundersøkelse og gjennomboringer. De har senkhammer og borefot med diameter 220 mm og anvendes også for stag og peler ved mindre jobber og trange forhold. For begrenset høyde har vi også en 3,5 m mast.

Ta gjerne kontakt dersom dere har mulige jobber eller spørsmål til rigg og boremetoder.