KR 712 for 12 m borerør.

Vekt ca. 30 tonn og borer diameter fra 114-914 mm. Utstyrt med KH 32 rotasjonskasse er det en effektiv rigg med lav vekt for stor diameter. Krever horisontalt arbeidsunderlag og har færre oppstillingsmuligheter enn 807 ene.

Ta gjerne kontakt dersom dere har mulige jobber eller spørsmål til rigg og boremetoder.