806/3/2 er tre topp/senk hammer-rigger som kan bore alt opp til Ø273.

KR 802, 803 og 806. Vekt 13-17 tonn. Alle med KD 1215R topphammer. 803 og 806 har magasin for håndtering av rør og stenger ved stagboring. Riggene kan bygges om til senkhammer-boring på byggeplass ,som gir effektiv drift for både stag og peler.

Ta gjerne kontakt dersom dere har mulige jobber eller spørsmål til rigg og boremetoder.