KR 807 borerigg vekt ca 25 tonn for 6 meter rør.

KR 807 borerigg har vekt ca. 25 tonn for 6 meter rør. Med KH 27 rotasjonskasse og spesiell fot borer de hull opp til diameter 700 mm. Klemme og knekkebord finnes for diameter 350 og 500 mm. Med topphammer KD 1215R er det en kraftfull og effektiv rigg for stagboring. Vi har nå 4 slike rigger som hovedsakelig utfører fundamenterings-boring.

Ta gjerne kontakt dersom dere har mulige jobber eller spørsmål til rigg og boremetoder.