Maskiner

Vi løser oppdrag med stor spennvidde – med vår store og moderne utstyrspark.

Geo Fundamentering & Bergboring AS har en moderne og fleksibel maskinpark som setter oss i stand til å løse alle typer oppdrag.
Ikke nøl med å kontakte oss hvis du er interessert i flere opplysninger om maskinparken vi disponerer.

Peling og fundamentering

  • Semihydrauliske pelemaskiner med loddvekter fra 50-120 kN med fallhøyde opp til 1,5 meter (inntil 175 kNm effektiv netto rammeenergi). Vi har også unike loddløsninger for å kunne tilby svært store rammeenergier for å verifisere målt bæreevne ved stoppslagning.
  • Stort utvalg i borerigger. Fra 2,5 tonns minirigg – perfekt til refundamentering og på steder med liten plass – til den største på ca 110 tonn som borer Ø1220 og håndterer rørlengder opp til 21 meter.
  • Beltekraner fra 40-100 tonn til spunting, dypkomprimering etc. Ved ytterligere kranbehov har vi et tett samarbeid med Kynningsrud Nordic Crane.
  • Høyfrekvente og resonansfrie vibroer med variabelt moment.
  • Spuntmaskiner i flere størrelser der største kan håndtere spuntnåler på 21 meter.
  • Diverse el. vibroer, luftlodd, kompressorer, injeksjonspumper, jekker etc.

 

Under har vi listet opp noen av de maskinene vi disponerer med ca. dimensjonerer og kapasiteter.
Oppgitte vekter og markttrykk må anses som veiledende. Mer nøyaktig informasjon kan fremskaffes på forespørsel.

Borerigger

Type: Minirigg

lxb: 2,9 x 0,8 m
Vekt: 2,5 tonn
Ca. marktrykk:
40 kN/m2
Høyde: 2,2 – 3,5 m
Bordiameter:
Ø88,9 – Ø219,0 mm

Type: 3 m rigg

lxb: 7 x 2,5 m
Vekt: 10 – 15 tonn
Ca. marktrykk:
55 kN/m2
Høyde: 6 – 7 m
Bordiameter:
Ø88,9 – Ø323,9 mm

Type: 6 m rigg

lxb: 10 x 3,0 m
Vekt: 20 – 25 tonn
Ca. marktrykk:
70 kN/m2
Høyde: 11 – 12 m
Bordiameter:
Ø88,9 – Ø711 mm

Type: 12 m rigg

lxb: 10 x 4,0 m
Vekt: ca. 59 tonn
Ca. marktrykk:
91 kN/m2
Høyde:
18 m
Bordiameter:
Ø114,3 – Ø610 mm

Type: RM20/Enteco 9090

lxb: 10 x 5,0 m
Vekt: 85 – 100 tonn
Ca. marktrykk:
133 kN/m2
Høyde: 30 m
Bordiameter:
Ø406 – Ø1220 mm

Pelemaskiner

Type: Junttan PM20

lxb: 10 x 4,3 m
Vekt:
 65 tonn
Ca. marktrykk:
90 kN/m2
Høyde: 26 m
Loddvekter:
5, 6 eller 7 tonn

Type: Junttan PMx22

lxb: 10 x 4,7 m
Vekt:
70 tonn
Ca. marktrykk:
90 kN/m2
Høyde: 26 m
Loddvekter:
5 eller 6 tonn

Type: Junttan PM25

lxb: 11 x 4,7 m
Vekt:
85 tonn
Ca. marktrykk:
100 kN/m2
Høyde: 28 m
Loddvekter:
7 eller 9 tonn

Type: Junttan PMx28

lxb: 11,5 x 4,9 m
Vekt:
110 tonn
Ca. marktrykk:
130 kN/m2
Høyde: 29 m
Loddvekter:
5, 7, 10 eller 12 tonn

Spuntmaskiner og vibroer

Type: Volvo EC300

lxb: 10 x 3,2 m
Vekt:
35 tonn
Ca. marktrykk:
60 kN/m2
Maks lengde spunt:
12 m
Maks sentrifugal kraft:
600 kN

Type: RTG RG19T

lxb: 9 x 4,5 m
Vekt:
75 tonn
Ca. marktrykk:
120 kN/m2
Maks lengde spunt:
19 m
Maks sentrifugal kraft:
1250 kN

Type: RTG RG21T

lxb: 10 x 4,5 m
Vekt:
80 tonn
Ca. marktrykk:
130 kN/m2
Maks lengde spunt:
21 m
Maks sentrifugal kraft:
1250 kN

Type: Div. vibroer


Vekt:
3 – 7,5 tonn
Ca. marktrykk:

Maks lengde spunt:

Maks sentrifugal kraft:
670 – 1600 kN