I 2019 kom fagbrevet brønnborer fastland på plass. Geo Fundamentering & Bergboring AS, ønsker det nye fagbrevet velkommen og gratulerer Peder Svardal med Fagbrev. Resultat bestått meget godt. Geo Fundamentering…

Oslo, 23. november 2021 Anders Haaland er ny leder i Geo Fundamentering & Bergboring AS   Anders Haaland (51) er fra 1. januar 2022 ny daglig leder av det…

SOS-samtalen er et hjelpemiddel i arbeidshverdagen, og skal handle om sikkerhet. Den skal gjennomføres som en dialog, og utføres når som helst og hvor som helst. Som kollega stiller man…