Ledige stillinger:

 Anleggsleder avdeling Hallingdal


Formann / maskinfører 

Fundamentering bygg og anlegg avd. Fredrikstad


Tilbudsleder Fundamentering bygg og anlegg avd. Fredrikstad


GEO Fundamentering & Bergboring AS er ledende totalleverandør av bore, pele- og spuntarbeider for bygg- og anleggsprosjekter innenfor bygging av bl.a broer, veier og bane i Norge. Vi leverer komplette bore-, pele- og spuntarbeider, dypkomprimering, geoteknikk og brønnboring. GEO Fundamentering & Bergboring AS er et datterselskap av Veidekke Entreprenør AS.
Vi har en stor maskinpark og dyktige medarbeidere, og du vil bli en del av et fagmiljø bestående av 24 prosjekt- og anleggsledere fordelt på våre 3 avdelinger (Fredrikstad, Trondheim, Hallingdal). Samarbeid med oppdragsgivere og andre utenfor bedriften vil også være en del av jobben. Vi er i stadig utvikling, og hos oss vil du oppleve sammenheng mellom utvikling og praktisering.

Anleggsleder avdeling Hallingdal

Arbeidsoppgaver:
• Lede og administrere lager og brønnboring
• Planlegge og følge opp bore- og fundamenterings oppdrag
• Organisere og følge opp varestrøm og lager på prosjekter
• Personalledelse
• Det må påregnes reisevirksomhet
Ønskede kvalifikasjoner:
• Yrkesskole/Teknisk fagskole evt. Ingeniør
• Datakunnskaper
• Kjennskap til anleggs-/brønnbransjen er en fordel
• Ledelse og personalerfaring
• God skriftlig og muntlig formuleringsevne
Hos oss får du:
• Utfordrende selvstendige prosjektoppgaver samtidig som du får støtte fra vårt fagmiljø
• Jobbe med både store og små prosjekter
• Gode kollegaer og medarbeidere med betydelig kompetanse
• Et aktivt og inspirerende arbeids- og fagmiljø
• Videreutvikling og opplæringsmuligheter
• Konkurransedyktig lønn og betingelser
• Gode pensjons- / forsikringsordninger
Vi ser frem til din søknad om du er kvinne eller mann innen 01 august 2022
Arbeidssted vil være ved våre kontorer på. Tiltredelse: Snarest
Kontaktpersoner Ål
Nils Veslegard 90 05 09 61 nils.veslegard@geofb.no
Geir Veslegard 90 97 47 52 geir.veslegard@geofb.no


Formann / maskinfører 

Fundamentering bygg og anlegg avd. Fredrikstad

GEO Fundamentering & Bergboring AS er ledende totalleverandør av bore, pele- og spuntarbeider for alle typer bygg- og anleggsprosjekter innenfor bygging av bl.a broer, veier og bane i Norge. GEO Fundamentering & Bergboring AS er et datterselskap av Veidekke Entreprenør AS. Fra små og store oppdrag på land eller sjø leverer vi komplette bore-, pele- og spuntarbeider med tilhørende avstivning for peler av tre, stål eller betong, fjell- og løsmassestag eller dypkomprimering.

Vi har en stor maskinpark og dyktige medarbeidere, og du vil bli en del av et fagmiljø bestående av fagfolk innen boring, peling, spunting og sveising

 

Vi søker en person med erfaring fra bygge- og/eller anleggsprosjekter til vår avdeling i Fredrikstad, som har prosjekter over hele Østlandet.

Hovedoppgavene som formann:

 • Bistå i detalj-/ukes- og månedsplanlegging av produksjonen.
 • Planlegge riggbehov, ressurser og bemanning for egne arbeider.
 • Rekvirere maskiner, utstyr og transporter for utførelse av egne arbeider
 • Planlegge, koordinere og følge opp prosjektets varelager
 • Mottakskontroll av materialer
 • Koordinering og oppfølging av underentreprenører
 • Medvirke til utarbeidelse av prosedyrer og sjekklister

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra virksomheter som entreprenør i bygg- og anleggsbransjen.
 • Erfaring med maskiner (maskinkjøring)
 • Vant til å lese/jobbe etter tegninger
 • Kreativ og selvstendig
 • Åpen, nysgjerrig og utadvendt
 • Teamorientert
 • Kommunisere på norsk/engelsk

Hos oss får du:

 • Utfordrende arbeidsoppgaver og hyggelige medarbeidere
 • Jobbe med både store og små prosjekter
 • Gode kollegaer og medarbeidere med betydelig kompetanse
 • Et aktivt og inspirerende arbeid- og fagmiljø
 • Videreutvikling og opplæringsmuligheter
 • Konkurransedyktig lønn og betingelser
 • Gode pensjons- / forsikringsordninger

Arbeidssted vil være hovedsakelig på Østlandet. Tiltredelse: Snarest

Kontaktpersoner Fredrikstad:

Vidar Flatekval 977 59 682, vidar.flatekval@geofb.no

Remi Bjørkå       481 08 913, remi.bjorka@geofb.no

Søknad sendes senest 27.06.22 til post@geofb.no (merkes med søknad)


Tilbudsleder Fundamentering bygg og anlegg avd. Fredrikstad

Vi søker en person med interesse for kalkulasjon og tilbudsarbeid innen bygge- og anleggsprosjekter ved vårt kontor i Fredrikstad.

Hovedoppgavene som tilbudsleder:

 • Utarbeidelse av tilbud/anbud
 • Oppfølging av tilbud og videre kundekontakt
 • Innhenting av priser på materialer og underentrepriser i forbindelse med kalkulasjon.
 • Bistå i kontrahering av kontrakter mot kunde og underentreprenør
 • Bistå prosjektene i oppstartsfasen i overgang fra tilbud til prosjekt

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Teknisk utdannelse eller annen relevant erfaring
 • Gode datakunnskaper – gjerne med kjennskap til ByggOffice (eller annen kalk.software)
 • Erfaring fra virksomheter som entreprenør, konsulent eller byggherre i bygg- og anleggsbransjen
 • Kjennskap til Norsk Standard og prosesskoden
 • Kreativ og selvstendig
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne
 • Noe engelskkunnskaper
 • Åpen, nysgjerrig og utadvendt
 • Teamorientert

Hos oss får du:

 • Utfordrende arbeidsoppgaver og hyggelige medarbeidere
 • Jobbe med både store og små prosjekter
 • Gode kollegaer og medarbeidere med betydelig kompetanse
 • Et aktivt og inspirerende arbeids- og fagmiljø
 • Videreutvikling og opplæringsmuligheter
 • Konkurransedyktig lønn og betingelser
 • Gode pensjons-/forsikringsordninger

Vi ser frem til din søknad om du er kvinne eller mann.

Søknadsfrist: 15.08.22

Tiltredelse: Snarest

Kontakt: Gjermund Walby – tlf 995 47 610 – gjermund.walby@geofb.no

Remi Bjørkå – tlf 481 08 913 – remi.bjorka@geofb.no