NS-EN 1090-1 i klasse EXC3 og NS-EN ISO 3834-2

Geo Fundamentering & Bergboring AS er FPC sertifisert (godkjent CE-bedrift) iht. NS-EN 1090-1 i klasse EXC3. I tillegg er vi sertifisert for utførelse i henhold til NS-EN ISO 3834-2.

Bygge- og anleggsbransjen – oss selv inkludert – har tidvis kvalitetsutfordringer innenfor stål- og sveisearbeider. Årsakene er sammensatt, men vi bruker betydelige ressurser på at våre kunder skal få den kontraktsfestede kvaliteten. Med disse sertifiseringene har vi tatt ytterligere grep.

Sertifisert fundamenteringsleverandør

Vi i Geo Fundamentering & Bergboring AS ønsker å vise kunder og byggherrer at vi fokuserer på kvalitet i arbeidene vi leverer. Vi skal alltid innfri med hensyn til gjeldende regelverk og kontrakt, og ønsker å leve opp til våre kjerneverdier: styrke, trygghet og presisjon i alt vi leverer.

Sertifisering for stålarbeider

Godkjenningen og sertifiseringen gjelder to viktige standarder innenfor stålarbeider.

  • NS-EN 1090-1 Utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner
      • Del 1: Krav til samsvarsvurdering av lastbærende komponenter.
    • NS-EN ISO 3834-2 Kvalitetskrav for smeltesveising av metalliske materialer
    • Del 2: Omfattende kvalitetskrav. (Sertifiseringen er frivillig, men standarden må uansett følges ved arbeider etter NS-EN 1090-2 Tekniske krav til stålkonstruksjoner).

En viktig presisering er at krav til CE-merking av stål iht. NS-EN 1090-1 kun gjelder prefabrikasjon (ikke montering) av stålkomponenter levert byggeplass som angitt i NS-EN 1090-2, kapittel 5.
Varm- og kaldvalset spunt iht. produktstandardene EN 10248-1 og EN 10249-1 er ikke angitt i kapittel 5, da de ikke er harmoniserte. Spunt kan således ikke CE-merkes. Iht. den veiledende CEN-listen over de stålprodukter som ikke omfattes av EN 1090-1 er også alle former for stålpeler unntatt, såfremt de ikke er prefabrikkerte.

Målbevisst jobbing i to år

Vi har arbeidet målbevisst, og har siktet mot sertifiseringen over en toårsperiode med bl.a. en rekke nye kvalifiseringer av våre sveiseprosedyrer, kompetanseheving på flere nivåer i organisasjonen samt forbedring av eksisterende KS system (med prosedyrer, sjekklister og tilhørende sveisehåndbok).

Innen fundamentering monteres det aller meste på byggeplass, men tidvis er enkelte produkter prefabrikkert utenfor selve byggeplassene. Det er en noe utbredt misforståelse i markedet om selve etiketteringen med en forventning om at CE merket må vises på selve komponenten. Merkingen kan også påføres emballasjen eller følgedokumentene, hvorav sistnevnte er mest relevant innenfor fundamentering. Produktene må uansett være sporbare til følgedokumentene.