Vår historie

Geo Fundamentering & Bergboring ble etablert i 2021

I 2021 slo Hallingdal Bergboring AS og Kynningsrud Fundamentering AS seg sammen, og etablerte Geo Fundamentering & Bergboring AS. Selskapet eies av Veidekke Entreprenør og Nye Fjellberg Eiendom

Historie Kynningsrud Fundamentering

Konsernet Kynningsrud ble etablert i Halden i 1946, da Bjarne Kynningsrud startet en av de første maskinentreprenørene i Østfold.

Bedriften vokste, og sønnen Harald tok over i 1970, bare 21 år gammel. Selskapet besto den gang av to mobilkraner, en gravemaskin og til sammen ni ansatte. Gjennom 70-tallet rendyrket Kynningsrud virksomheten mot mobilkraner, montasje av betongelementer og peling/spunting.

Haralds bror Ivar kom inn i bedriften i 1981 og tok etter en kort tid over roret i fundamenteringsavdelingen. Avdelingen ble etterhvert et stor aktør i markedet på Østlandet. På 90-tallet samarbeidet Kynningsrud tett med Trondheimsbedriften Norfund, og i 1994 ble Nordfund kjøpt opp og integrert i selskapet som avdeling Trondheim. Det geografiske nedslagsfeltet ble dermed utvidet fra Østlandet til hele Norge.

I 2000 ble Veidekke hovedaksjonær i fundamenteringsavdelingen og Kynningsrud Fundamentering AS ble etablert.

Historie Hallingdal Bergboring

Hallingdal Bergboring ble startet i 1952 av Magne Veslegard. Den første riggen var en såkalt støtrigg som ble brukt til å bore vannbrønner i og rundt Hallingdal. Selskapet bygde stein på stein, og utvidet gradvis med flere rigger og ansatte. Med tiden ble fundamenteringsboring viktigere, og da Geir Veslegard overtok i 1990 utgjorde brønn og fundamentering vel halvparten hver.

 

Utover 1990 og 2000 tallet vokste selskapet både organisk og ved oppkjøp, og gjennom store kontrakter på Gardermoen utbyggingen etablerte selskapet seg som en ledende boreentreprenør. Den teknologiske utvikling innenfor landbasert boring har utviklet seg stort, og Hallingdal Bergboring utviklet stadig kapasiteten med nye maskiner og teknikker. Innovasjon og vilje til å ta i bruk ny teknologi har kjennetegnet selskapet.

 

I 2010 kom Veidekke inn på eiersiden, noe som la grunnlaget for videre utvikling. Fram til fusjonen i 2021 jobbet Hallingdal Bergboring og Kynningsrud fundamentering sammen på flere store prosjekter.