Vår historie

Geo Fundamentering & Bergboring opprettes i 2021

I 2021 slo Hallingdal Bergboring AS og Kynningsrud Fundamentering AS sammen sin store kompetanse og lange erfaring innenfor fundamenteringsarbeider i det nye selskapet Geo Fundamentering & Bergboring AS.

Historie Kynningsrud Fundamentering

Konsernet Kynningsrud så dagens lys i Halden allerede i 1946. Bjarne Kynningsrud startet som byggmester og etablerte seg som maskinentreprenør som en av de første i Østfold.

Bedriften vokste på 50-tallet og Bjarnes kone Solveig ble en viktig støttespiller. Da Bjarne falt bort i 1970 var eldstesønnen Harald bare 21 år gammel, men han tok over bedriften og drev den første tiden sammen med sin mor Solveig.

Selskapet besto den gang av to mobilkraner, en gravemaskin og til sammen ni ansatte. Gjennom 70-tallet rendyrket Kynningsrud virksomheten mot mobilkraner, montasje av betongelementer og peling/spunting – grunnpilarene i dagens Kynningsrud.

Positiv utvikling i østlandsområdet

Haralds bror Ivar kom inn i bedriften i 1981 og tok etter en kort tid over roret i pele-/spuntavdelingen. Avdelingen utviklet seg positivt i østlandsområdet fram i mot 1990. Da rammet finanskrisen landet. For å være slagkraftig på de største prosjektene og uten å gjøre større investeringer, ble det derfor etablert flere arbeidsfellesskap på prosjektbasis med Trondheimsbedriften Norfund. Dette gode samarbeidet resulterte etter hvert i et vellykket og strategisk riktig oppkjøp. Norfund ble overtatt i 1994 og hele Norge ble vårt marked. Markedsandelen økte til 35 %.

Fundamentering vokser videre

Kynningsrud Fundamentering har i løpet av de siste årene også blitt aksjonærer i FoBe Pålar i Sverige.

I 2000 ble Veidekke hovedaksjonær i fundamenteringsavdelingen og Kynningsrud Fundamentering AS ble etablert.

Kynningsrud Fundamentering har gjennom mange år vært markedsledende i Norge.

I dag eies Kynningsrud Fundmentring i sin helhet av Veidekke.

Historie Hallingdal Bergboring

Familiebedriften som ble drevet av brødrene Nils og Geir Veslegard ble etablert i 1952. Selskapet har 60 ansatte og 16 borerigger med tilhørende utstyr og er ledende innen sine fagfelt.

Hallingdal Bergboring har spisskompetanse på teknikk og lang erfaring innen fundamenterings- og brønnboring . Vårt allsidige utstyr med borerigger fra 2.5-75 tonn med senk- og tophammerrigger kan løse de fleste oppdrag. For transport har vi nødvendige lastebiler spesialbygd for boreriggene og kranbiler til håndtering/ montering av brønnutstyr, peler og stag. Vi har også diverse utstyr som: injeksjonspumper, dykkpumper, trykkgivere og akustisk nivåmåler med datalogger samt inklinometer for måling av borehullsforløp.