Gleden er å være til nytte

Vår visjon:

Gleden er å være til nytte

“Den som får være med på å utvikle og modernisere samfunnet opplever jobben sin som meningsfylt og seg selv som privilegert.

 

Verdier

Kynningsrudgruppen skal være et av Skandinavias ledende selskaper i satsingsområdene Kran, Eiendom, Bygg, Finans og Fundamentering. Vår styrke er ressursutnyttelse og fokus på et bredt samarbeid i det skandinaviske markedet.

Verdigrunnlag

I Kynningsrudgruppen skal våre medarbeidere kjennetegnes ved ærlighet, lojalitet og entusiasme.

  • Ærlighet i organisasjonen skaper trygghet, åpenhet og tillit.
  • Lojalitet til bedriften skaper forpliktelser og tilhørighet, og danner grunnlag for samarbeid og beslutninger.
  • Entusiasme blant medarbeiderne skaper kreativitet og utvikling, motivasjon og nytenking.

Kjerneverdier

Overfor kunder og leverandører skal vi kjennetegnes ved styrke, trygghet og presisjon.

  • Styrke: Vi har store ressurser til rådighet og har dyktige og motiverte medarbeidere som arbeider med høyeste grad av sikkerhet.
  • Trygghet:  Vi er en pålitelig samarbeidspartner med høy gjennomføringsevne. Vi er ansvarsfulle og har en solid økonomi.
  • Presisjon:  Vi holder avtaler, har høy kompetanse og fokuserer på kvalitet.