Oppdraget besto i spunt til kjeller og fundamentering av boligprosjektet Eufemias Hage i Bispevika i Oslo.

Mengder:
Ca. 9.000 kvm spunt og 11.000 meter stålkjernepeler i dimensjon Ø120 – Ø230.

Vi opplevde en utfordring i forhold til vanntett byggegrop siden tomta grenser til sjøen. Forgraving i spuntlinjen ble utført i hele spuntens utstrekning. Der hvor spunten traff på stein/treverk/betongrester ble spunten trukket, og forboring med Ø406 stålrør ble iverksatt. Det var veldig viktig å ikke «tvinge ned» spunt, for å unngå splitt i låser og påfølgende vannlekkasjer. Tomta ble tettet med veldig godt resultat.

En utfordring var det også med kun 1 meter avstand til Bispevikas nye «Paradegate» – Dronning Eufemias Gate. Det var meget viktig å minimere deformasjoner på spuntveggen mot denne gaten, og det ble derfor valgt hydrauliske skråstivere fra Groundforce, som gir oss maksimal nøyaktighet ved oppspenning.

Videre er veggen overvåket med fire manuelle og fire automatiske inklinometerkanaler. De automatiske gir sanntidsbevegelser til en web-side. I tillegg kan man ha automatiske lastpinner på stiverne, som sender varsel til e-post og telefon ved over-/underskridelse av angitte grenser.

Fakta

Navn:Barcode B3-B7, Oslo
Byggherre:Oslo S Utvikling (OSU)
Kunde:Oslo S Utvikling (OSU)
Byggeår:2015-2017