Ramming av spunt og etabelering av peler for prosjektet Vannkunsten i Bispevika.
Jobben bestod i å etabler ca. 4500 m2 spunt for etablering av byggegrop. Størsteparten av disse arbeidene ble utført med lekter fra sjø. Videre ble det etablert omstøpingsrør/knekkrør som ble tømt for masser ved bruk av auger. Deretter ble stålkjernepelene boret og montert inne i disse. Det var arbeider som ble utført både fra sjø og inne i den etablerte byggegropen. Når arbeidene med fundamenteringen var ferdig ble spunten trukket opp igjen. Dette arbeidet ble også utført fra lekter.

Totalt bestod prosjektet av 4500 m2 spunt, 355 stykk peler, totalt 9500 meter stålkjerner og 5200 meter Ø610-711 stålrørspeler/omstøpingsrør.

 

Fakta

Navn:Bispevika B6a (Vannkunsten) - Oslo
Byggherre:Oslo S Utvikling (OSU)
Kunde:AF Gruppen AS
Byggeår:2016 - 2018