Et boreoppdrag i 2008, med omsetning på ca. 17 millioner. Fra april til august boret vi ca 6000 meter med stålrør diameter 324 og 273 millimeter og hadde opp til fem rigger i drift. Fundamentering av Elkem Solar, ny silisiumfabrikk for miljøvennlig solenergi.  Hallingdal Bergboring har utført all boring for Kynningsrud Fundamentering.

Det var krevendes grunnforhold med fyllmasser som tildels er uborbare over gammel sjøbunn med leire og enkelte steder morene før fjell. Det er også utført boring av uforet hull i berg for strekkpeler Boringen er utført med store diametere for å gi overdekning på 60 millimeter for stålkjernepelene. På grunn av de krevende grunnforhold er det benyttet sentrisk boresystem med ringborkrone.

Fakta