• Cellespunt for utvidelse og miljøsanering av havnen i Mosjøen.
  • Spunting langs eksisterende kaifront med AZ. Forankring av kai i bakkant for å holde kai på plass med selvborende stag.
  • Ramming av Ø813 og Ø1016 rør som fundament til kai.
  • Etablering av 6 celler og 10 mellombuer fra flåte.
  • Ramming av Ø508 rør som fenderpeler.

Alt skal gjennomføres samtidig som byggherren ikke skal hindres av vår drift. Dette er tildels krevende, da det er stor trafikk på og ved kaianlegget.

Mender: ca. 17.500 kvm spunt, 1.850 meter stag og 1.300 meter stålrørspeler.

Fakta

Navn:Kaianlegg for Alcoa - Mosjøen
Byggherre:Alcoa
Kunde:NCC Construction AS
Byggeår:2016-2017