Spuntgrop for løsmassetunnel gjennom Trondheim sentrum. Svært vanskelige grunnforhold (kvikkleire) med strenge krav til deformasjoner og tetthet i spuntvegg og ved spuntfot.

Løsningen for prosjektet ble utarbeidet i tett samarbeid mellom Kynningsrud, NCC og Statens Vegvesen, og ble en rørspuntvegg Ø600 med spuntlås (RD-pilewall) for å få en tett vegg samtidig som det ble godt fotfeste i berg og ett større fotavtrykk nedover mot berg. For å sikre tetthet ble det injisert gjennom slanger ned i berg. Disse var påmontert rørene før installasjon.

Veggene ble avstivet innvendig med Ø711, Ø813 og Ø914 stålrør. All avstivning ble forspent med varierende laster. Mot tunnelåpningen ble det valgt en kombinasjon av HZ/HZ og AZ svevespunt.

Rørvegg med spuntlås: Ø610 – 7.300 meter
Spunt: 14.000 kvm med innvendig røravstivning

Se film fra prosjektet her

Fakta

Navn:E6 Trondheim-Stjørdal, Møllenberg løsmassetunnel
Byggherre:Statens Vegvesen
Kunde:NCC Construction AS
Byggeår:2010-
Adresse:Møllenberg i Trondheim