Opera-prosjektet bestod av peling og spunting både på sjø og land. Opera-bygget er plassert i ett arkeologisk havneområde, og samarbeid med og hensyn til arkeologene i startfasen var viktig å få på plass.

Konstruksjonene er dimensjonert for en levetid på 300 år. Dette krevde ekstra god kontroll på kvalitetssikringen og løsninger for fundamenteringen i prosjektet,

Prosjektet omfatter 20 000 meter HP-peler, 4 300 kvm spunt, 7 500 meter stålkjernepeler, 7 000 meter stålrør og 3 000 meter med betongpeler.

Fakta

Navn:Operaen i Bjørvika
Kunde:Veidekke Entreprenør AS
Byggeår:2003-2005
Adresse:Bjørvika, Oslo