Oppdrag utført i samråd med Statens Vegvesen og Mulitconsult. For å beskytte fundamenter på eksiterende bru og nærliggende hus var det nødvendig med en skånsom boremetode.

Byggherre: Statens Vegvesen
Hovedentreprenør: Bilfinger Berger
Vår oppdragsgiver: Kynningsrud Fundamentering
Omsetning/utførelse: ca. 1,6 mill / 2006

Hallingdal Bergboring har på forespørsel fra Statens Vegvesen vurdert aktuelle boremetoder og utført arbeidet med Reverce Circulation boring med ekspertise fra H&F Drilling. RC-boringen gjennom leira ble utført med polymerer i borevæska for å få en så skånsom metode som mulig. Innboring av stålrør i berg ble utført med ringborkronesystem og til slutt ble det boret et 2 meter langt uforet hull i berg for forankring av pelene.

Fakta