Prosjektet omfatter 22 000 meter stålkjernepeler (med diameter 150, 180 og 200) og 1 200 kvm spunt.

Første byggetrinn på Sørenga utstikkeren i Oslo er i gang og vi borer for stålkjernepeler. Dyber til fjell er ca. 60- 80 meter og totalt er det ca. 12000 bormeter. Sørengautstikkeren skal bygges opp gjennom totalt 8 byggetrinn. Byggetrinn 1 er kvartalet D1b-2. I dette første byggetrinnet skal AS Ing. Gunnar M. Backebygge 115 leiligheter. De har også en intensjonsavtale om byggetrinn 2 som er kvartalet innenfor trinn1.

Fakta

Navn:Sørengautstikkeren, byggetrinn 1 og 2
Kunde:Ing. Gunnar M. Backe
Byggeår:2010-2011
Adresse:Sørengautstikkeren, Oslo