Prosjektet omfatter ca. 9 000 m mikropeler (MAI T76 og T111) og ca. 2 500 kvm spunt.
Vi har startet boring for pelefundamentering for ombygging på jernbanestasjonen i Trondheim. Først etableres fire prøvepeler og etterpå er det ca.200 peler til 15- 21 meters dybde. Neste fase kommer i 2013.

Fakta

Navn:Trondheim Sentralbanestasjon
Byggherre:Jernbaneverket
Kunde:Reinertsen AS
Byggeår:juni-september 2012 og mai-august 2013
Adresse:Trondheim sentrum