Referanser

Vi har plukket ut noen representative referanseprosjekter for deg slik at du kan se mer om hva vi har gjort.
Har du spørsmål så er du selvfølgelig til enhver tid velkommen til å kontakte oss!

Munch Brygge

Grunnarbeider

Farrisbrua

Pele- og spuntarbeider

Dovrekvartalet

Pele- og spuntarbeider

Barcode B3-B7, Oslo

Pele- og spuntarbeider

Kai Alcoa – Mosjøen

Pele- og spuntarbeider

Nye Munchmuseet

Pele- og spuntarbeider

Operaen, Oslo

Pele- og spuntarbeider

DNB Barcode, Oslo

Pele- og spuntarbeider

OSL T2, Sentralbygg vest

Spunt og avstivning

Lerkendal hotell og konferanse, Trondheim

Betongpeler, spunt og løsmassestag

Bama Nyland syd, Oslo

Betong- og stålkjernepeler

Barcode B13, Oslo

Pele- og spuntarbeider

Iveland Kraftverk

Boring av rørspunt