På Skårerløkka bygger NP Bygg nye boliger for Thon Eiendom. Geo FB gjør fundamenteringsarbeidene, inkludert spunt, borede stålrør og stålkjernespeler. I denne delen av Lørenskog er løsmasselaget relativt tynt, og vi treffer fjell på under 10 meter. Nærhet til eksisterende boliger og kjøpesenteret Triaden kompliserer logistikken, men vi har som vanlig fullt fokus på sikkerhet. Vi ønsker lykke til med bygging og salg, og kan garantere at boligene står #påtrygggrunn.

 

(Legg merke til det seneste tilskuddet i maskinparken: Qmatec 4530 XLR debuterer på prosjektet.)