Bak solide løsninger står alltid godt dokumentert teknisk informasjon. Her kan du se våre produktspesifikasjoner og søke i tekniske tabeller.

Ta kontakt med oss hvis du er på jakt etter informasjon eller tabeller som du ikke finner her. Vi hjelper deg gjerne.

Produktspesifikasjoner

•    Betongpeler
•    HP-peler
•    Borede-/rammede stålrørspeler
•    Stålkjernepeler (15 mm overdekning)
•    Stålkjernepeler (20 mm overdekning)
•    Lissestag
•    Stålspunt og stålrør
•    Boret rørspunt i lås

Tekniske tabeller

•    Armering
•    Rektangulære hulprofiler
•    Kvadratiske hulprofiler
•    Vinkelstål, lik
•    Vinkelstål, ulik
•    HEA og HEB
•    IPE og INP
•    UPE og UNP

Rør- og bordimensjoner.

Senkhammer diameter er i tommer og andre mål i millimeter. Maksimum diameter er diameter på rømmerkrone eller ringborkrone for de vanligste system. Minimum diameter tilsvarer lysåpning i borsko for de vanligste systemer. Odexer er et eksentrisk borsystem med pilot og rømmerkrone.

Ringborkrone er et esentrisk system med engangskrone og borer opp hele hulldiameter med en gang. Od er ett tilsvarende system for topphammer med ringborkrone og tykkvegga gjenga rør som trekkes.

HAMMER SYSTEM RØR (DXT) MAX DIAMETER MINIMUM DIAMETER
Topp Odex 76 88,9×4 96 72
Topp Od 102 101,6×10 107 70
Topp Od 114 114,3×10 120 85
Topp Od 133 133×10 140 105
Senk 3″ Odex 90 114,3×4 123 90
Senk 4″ Odex 115 139,7×4 152 115
Senk 5″ Odex 140 168,3×4,5 189 140
Senk 6″ Odex 165 193,7×5 212 165
Senk 6″ Odex 190 219,1×5 (6,3) 237 190
Senk 8″ Odex 240 273,0×5 (6,3) 308 240
Senk 8 Ringkrone 324 323,9×6,3 (12) 341 231
Senk 12 Ringkrone 40 406,4×6,3 (12) 421 328
Senk 12″ / 18 Ringkrone 50 508,0×10 (16) 521 444
Senk 18″ Ringkrone 610 610×10 (16) 622 521
Senk 18 Ringkrone 711 711,0×10 (16) 725 610
Senk QL200S Ringkrone 914 914×10 (16) 932 808

Selvborende stag.

Selvborende stag er ett alternativ til tradisjonelle wirestag for forankring. Tabell med dimensjoner og kapasiter som midlertidige og permanente stagforankringer.

STANGTYPE ENHET R32N R38N R51L R51N T76N T76S T111L T11N
Ytterdiameter mm 32 38 51 51 76 76 111 111
Innerdiameter mm 18,50 19,00 36,00 33,00 51,00 45,00 81,00 76,00
Effektiv Ytterdiameter mm 29,10 35,7 47,8 47,8 76 76 105 105
Tverrsnitt, areal mm2 396 717 776 939 1835 2400 3500 4200
Bruddlast kN 280 500 550 800 1600 1900 2640 3650
Flytlast kN 230 400 450 630 1200 1500 2000 2750
Karakteristisk bruddspenning N/mm2 2720 700 690 840 880 790 750 870
Karakteristisk flytspenning N/mm2 560 540 580 570 660 630 570 650
Vekt kg/m 3,40 6,00 7,00 8,40 15,00 19,70 28,40 36,30
Platedimensjoner mm 150×150 8200×200 12200×200 30250×250 40250×250 60250×250 60300×300 300×60
Løsmassekroner mm 51-76 90-130 100-150 100-150 130-200 130-200 175-220 175-220
Fjellborkroner, stift mm 51 76 89 89 120 120 165 165
DIM. KAP. MIDL.(0,65) kN 182 325 358 520 1040 1235 1716 2373
DIM. KAP. PERM. (0,5) kN 140 250 275 400 800 950 1320 1825