• Geo Fundamentering og Bergboring AS er et selskap i Veidekke-konsernet, og følger konsernets rutiner for å oppfylle kravene i Åpenhetsloven
  • Tilnærming til, og resultater av arbeidet med arbeidstakerrettigheter er beskrevet i Bærekraftrapportens side 139-140 og side 165. Arbeid med menneskerettigheter generelt er beskrevet i eget faktaark.
  • For ytterligere informasjon, ta kontakt med anders.haaland@geofb.no