Rørspunt er en tett vegg av borede rør med spuntlås mellom.

Rørene etableres normalt gjennom løsmasser og inn i berg, alternativt til faste masser. Anvendes som oftest ved fyllingsmasser og frikjonsmasser (ikke spuntbare masser) der det er begrenset plass, viktig med vanntetthet, behov for å ta opp store moment i spuntveggen, eller behov for permanente vegger som er boret inni berg og kan overføre laster.

Normalt er rørdiameter i området 219-406 millimeter, men den største veggen vi har boret til nå har diameter 610 mm og ble etablert i kvikkleire området på Møllenberg i Trondheim.

Datablad: Rørspunt (Stålrør med spuntlås)