Rørspunt er en tett vegg av borede rør med spuntlås mellom.
Rørene etableres normalt gjennom løsmasser og inn i berg, alternativt til faste masser. Anvendes som oftest ved fyllingsmasser og frikjonsmasser (ikke spuntbare masser) der det er begrenset plass eller behov for permanente vegger som er boret inni berg og kan overføre laster.
Normalt er rørdiameter i området 168-406 millimeter, men den største veggen vi har boret til nå har diameter 610 mm og ble etablert i kvikkleire området på Møllenberg i Trondheim.