Fakturaadresse

Geo Fundamentering & Bergboring AS | Postboks 6564, 7439 Trondheim
Org.no: 926 836 854

Elektronisk faktura

Faktura sendes til: faktura@geofb.no

Forutsetning: mailen som sendes inneholder kun ett pdf-dokument som ikke overskriver 30 MB i størrelse.
Tekst som skrives i mail til denne adressen vil ikke bli lest.