Det lønner seg ofte å involvere geoteknisk kompetanse tidlig i prosjektet for å finne de beste og mest kostnadseffektive løsningene. Vi har gode forutsetninger for å utføre dette arbeidet da vi sitter tett på både kalkyler og utførelse.

Grunnundersøkelser
Vi kan påta oss planlegging og administrasjon av grunnundersøkelser

Geoteknisk prosjektering i tiltaksklasse 2

  • Spunt
  • Innvendig avstivning
  • Stag (lissestag, stangstag og jordnagling)
  • Peler (blant annet betong-, stålkjerne-, HP-, RR- og RD-peler)
  • Kalk-sementstabilisering
  • Skråningsstabilitet

Ta kontakt for mer informasjon
Geotekniker Anders Qviller
+47 98 01 30 86 | anders.qviller@geofb.no