I stedet for å grave grøfter utfører vi boring i løsmasser og berg for framføring av rør og ledninger. Kryssing av veier med boring gjøres uten å grave over og stenge veien, trafikken går uhindret mens boringen pågår. I vanskelig terreng kan også boring være et gunstig økonomisk og miljømessig alternativ til tradisjonelle grøfter.

Vi har også mange fjellanlegg som trenger strøm og vann inn eller ut. Dette løses ved å bore hull fra dagen og ned i fjellanlegget. Vi borer diameter fra 140 til 711 mm i nesten alle vinkler og lengder.