HP-Peler er rammede peler der pelen er laget av valset profilstål med samme godstykkelse i flens og steg. HP-peler kan rammes med tungt rammeutstyr til store dyp med begrenset massefortrengning. Ordinær skjøtemetode er sveising og dette vil normalt være tidsstyrende for pelearbeidet.

Peletypen egner seg best når det er:

  • store laster
  • ramming gjennom fylling og grove steinmasser
  • stabilitetsproblemer (må unngå massefortrengning).

Dimensjonerende kapasitet ligger mellom 2000 – 7000 kN

Datablad-HP-peler