Vi har tre Nemek 510. En med 6 meters mast.

Nemek 510 har vekt på ca. 17 tonn. En multifunksjonsrigger for senkhammer-boring opp til diameter 400 mm. Anvendelig for brønn, gjennom- og fundamentboring. Vi har 2 rigger med fast mast og en med telekop som håndterer 6 meter rørfundamenter.

Ta gjerne kontakt dersom dere har mulige jobber eller spørsmål til rigg og boremetoder.