Prosjekt Farrisbrua var et arbeidsfellesskap med Hallingdal Bergboring AS. Kontrakten omfattet spunting og peling (foruten boring utført av HB).

Farrisbrua er en bru på E18 i Larvik som er 570 m lang og 28 m bred.

Det som skiller brua fra andre bruer er at det er en skråkabelbru i kurve, dette var den første skråkabelbrua i Norge som ble bygget med kurve.

Brua består av ti fundamenter av varierende størrelser. 8 av fundamentene står på stålkjernepeler til fjell og stålrørspeler (friksjonspeler) i morene. Rundt de fleste fundamentene er det etablert kasser med spunt og rørspunt. Magerbetong er sikret mot oppdrift ved hjelp av løsmassestag.

Til dette prosjektet gikk det med 9.300 kvm spunt, 4.000 m stålkjernepeler i dimensjon Ø220, 1.890 m stålrørspeler i dimensjon Ø919×20, 5.300 m rørspunt, 17.000 m løsmassestag og 2.330 m betongpeler.

Fakta

Navn:Farrisbrua
Byggherre:Statens Vegvesen
Kunde:Joint Venture Bilfinger
Byggeår:2014-2016