Nytt kjøpesenter henter varme og kjøling fra brønnpark. Dypeste brønn er 330 meter. 22 dype brønner er valgt som energikilde til det nye Thon kjøpesenteret på Flå. Dybder til fjell varierte mellom 30 – 70 meter og videre boring ble utført som uforet hull. Borediameter var 140 mm og største dybde 330 meter. Vi har levert brønnpark med brønnboring og utstyr fram til energisentralen.

Fakta