Energibrønner til oppvarming av ny barnehage på Voss. Samlet energimengde for barnehagen er oppgitt til ca. 150 kWh for ett år og ca. 110 kWh hentes fra naturen. Vi har utført termisk responstest og målt temperaturen både opp og ned i borehullet. Responstesten viser at Tvildemoen på Voss er godt egnet for bruk av geovarme. Berggrunnen har svært god varmeledningsevne. Det er etablert 8 brønner til 140 meters dybde. Og vi har også montert kollektorer og fylt disse med HX-sprit for frostbeskyttelse.

Fakta