Iveland kraftverk startet produksjonen i 1949 med 340GWh . Nå skal det økes med 150GWh/år. Total strømproduksjon fra Iveland blir dermed 500 GWh, det vil si strøm nok til 25.000 eneboliger. Rørspunten som leveres fra Ruukki er på ca 160 rør a 9 meter som gir 1440 boremeter Rørspunt er valgt fordi det gir en tett vegg boret 1 meter inn i godt berg. Arbeidet utføres med vår Klemm 712-1, 12 » hammer og borekroner. Hallingdal Bergboring utførte arbeidet for Kynningsrud Fundamentering / Veidekke.

Fakta